Полезна информация
ПРОЕКТИ
Публична покана по ПМС №118/2014г.
03.08.2015

Българска асоциация по рециклиране обявява публична покана по ПМС №118/2014:

ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛЪК ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ЗА 50 ПЪТНИКА в рамките на проект "Плаващ център за екологични познания'', който е в процедура по кандидатстване за одобряване на финансиране по Програмата Интеррег V-A Румъния - България.

http://eufunds.bg/bg/pms55/0/

БАР в подкрепа на своите членове

БАР проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институции, Кохезионните и структурни фондове на Европейския съюз. Това е атрактивна перспектива през много от българските фирми, работещи в сферата на рециклирането на метали, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и "свежи" пари за развитие на малкия и среден бизнес в страната. 

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
28.09.2016

Отворени процедури за кандидатстване:

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dffc3eb8-55b9-4206-a2dc-494960f849d6

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)