Полезна информация
НОВИНИ
Нови евро-правила ни задължават да преосмислим въглищните централи

   

Новите изисквания за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, приети през април налагат електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в България и Европа, да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят.

Дългоочакваното ревизиране на съществуващите документи, което има за цел да намали замърсяването от въглищни централи в Европа, сред които на челните места са и няколко български, е приветствано от множеството екологични и организации, работещи по проблемите, свързани с климатичните промени.

По-стриктен режим за емисии от азотни оксиди, серни диоксиди, фини прахови частици и живак въвеждат новите стандарти, поради това, че са свързани с редица здравословни и екологични проблеми. Страната ни е сред първите държави-членки, осъдени за нарушения на европейското законодателство за чистота на въздуха по отношение на замърсяването с фини прахови частици, тъй като концентрацията на замърсители във въздуха в градските зони е проблем за много градове.

Въпреки стряскащите данни и съществуващите алтернативи, въглищният сектор в България е настроен категорично против реформите. Преобладаващото мнение е, че те ще разчитат на временно изключване от новите правила (дерогации), за да продължат работа както досега. По този начин, вместо да се подготви за прехода към нисковъглеродна икономика и въвеждането на най-новите технологии в енергетиката, България ще се опита да удължи живота на централите.

Наглед особено рестриктивни, въведените стандарти са базирани на това, което вече е постигнато от множество електроцентрали в Европа и по света. Те имат четири години да инвестират в мерки, които да намалят количеството вредности, които отделят, или да затворят. В същото време, страните имат възможност да адаптират енергийните си системи към новите изисквания, гарантирайки, че социалните и икономически последици върху потърпевшите въглищни общности ще са минимални.

Публикуван миналата година доклад показа, че повече от половината въглищни централи в Европа са получили дерогации, които им позволява да работят, въпреки че не са направили нужните инвестиции и продължават да замърсяват над допустимите норми.

Google иска да съхранява възобновяема енергия чрез сол и антифриз

Един от съществените аргументи срещу възобновяемата енергия е, че възобновяемите енергийни източници са непостоянни по характер и следователно ненадеждни   слънцето не винаги грее и вятърът не винаги духа. Съхраняването е ключът към разгръщането на пълния потенциал на възобновяемите енергийни източници за захранване на модерните индустриални общества с мащаба на изкопаемите горива и ядрената енергия. Google и нейната компания-майка са амбицирани да заемат достойно място в състезанието за разработване на системи за съхранение на чиста енергия. Проектът „Малта“ предвижда използването на студен антифриз и гореща сол за запазване на енергията. Тази система за съхранение има сериозни предимства, сред които например възможността да бъде разположена почти навсякъде. Освен това, тя би могла да издържа по-дълго от литиево-йонните батерии. Друга положителна черта на системата е, че би могла да се окаже толкова рентабилна, колкото новите водноелектрически централи и други съществуващи методи за съхранение на чиста енергия. Другата компания, която разработва решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници, е Tesla чрез  Powerpack. Редица специализирани компании  също работят върху съхранението на енергия.

 

Китай уведомява СТО за забрана на вноса на метали, пластмаса, хартия и други отпадъци
18.09.2017

Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция. Комисията счита, че мярката е в съответствие с принципа, гарантиращ третирането на отпадъците по екологосъобразен начин. Някои компании, изнасящи рециклируеми отпадъци в Китай, изразиха опасения относно ограниченото време, което ще бъде на разположение за прилагането на тази мярка, а някои заинтересовани страни предупредиха за въздействието върху европейския пазар относно потенциалното складиране на хиляди тона отпадъци от хартия и пластмаси, тъй като изглежда трудно ще бъдат въведени новите мерки навреме (края на 2017 г.). Заинтересованите страни се нуждаят от време, за да намерят алтернативни пазари и да се приспособят към новата ситуация, а Комисията (ГД "Търговия") се нуждае от време, за да отрази промените в Регламент (ЕО) № 1418/2007.
Предистория
Китай извести СТО през юли (G / TBT / N / CHN / 1211) за забраната за внос на 24 вида отпадъци, включително пластмаса, определена хартия, метали, текстил и т.н. Китайското министерство на околната среда оправдава този избор за да защити екологичните интереси на Китай, както и здравето на неговите граждани. В уведомлението се казва, че "вносът на твърди отпадъци, които причиняват сериозни екологични щети и предизвикват сериозно безпокойство, ще бъде напълно забранен до края на 2017 г." и "вносът на твърди отпадъци, които могат да бъдат заменени от вътрешни ресурси, постепенно ще бъде прекратен от края на 2019 г. ". Краткосрочният график установява 31 декември 2017 г. като последната дата на влизане в сила. На износителите се предлага да доставят стоките си предварително и да избягват разтоварването в Китай през втората половина на декември в случай на забавяне на превоза или формалностите по преработката. Сред отпадъците, които ще бъдат забранени, са: • Пластмаса: пластмасови отпадъци от съществуващи източници са сериозен проблем. В краткосрочен план политиката няма да засегне вноса на пластмасови отпадъци от промишлени източници • Хартия: несортирана отпадъчна хартия, тапет, хартия с покритие ще бъде забранена. По-ясно обяснение може да бъде получено от Министерството на околната среда, което все още работи по детайлното определение. По отношение на екологичните стандарти: Понастоящем, евродепутатите преразглежда стандартите за екологичен контрол на твърдите отпадъци, което е от жизненоважно значение за прилагането на ревизираната забрана: забраната на отпадъците е свързана със спазването или неспазването на стандартите. Преразглеждането на стандартите се очаква по категории в различните сектори; за смесените изделия в твърдите отпадъци стандартите също ще бъдат преразгледани.
 
   

Устройствата на Apple и Samsung с най-малко възможност за поправка

 

Своеобразен наръчник-ориентир, който може да помогне на потребителите да си купуват „най-зелената електроника са се заели да създадат Greenpeace и iFixit. Това е рейтингова система, която класира марките и продуктите в зависимост от възможността устройствата да бъдат поправени, вместо да бъдат изхвърлени и заменени с нови, допринасяйки за глобалния проблем с електронните отпадъци.

За да подготвят ръководството, Greenpeace и iFixit са разгледали 40 от най-продаваните смартфони, таблети и лаптопи, пуснати на пазара между 2015 и 2017 г., като са обхванати 17 различни технологични марки. Класацията се основава на резултатите на iFixit за всяко устройство, които стъпват на показатели като това колко лесно е да разглоби устройството и да се поправи счупената част в него.

По отношение способността на продуктите им да подлежат на поправка, лидери като Apple, Samsung и Microsoft трябва да извървят дълъг път. И при трите марки са налице твърде малко възможности за замяна на счупените части. Техните продукти се проектират по начини, затрудняващи поправянето от страна на самите потребители, което скъсява живота на тези устройства и добавя своя дял към нарастващите планини от електронни отпадъци.

От всички оценявани модели са идентифицирани няколко, които са най-добри в своя клас и които показват, че е възможно проектирането на продуктите така, че да могат да се поправят лесно. Най-високата е оценката за Fairphone. Едноименната организация неотдавна създаде „етичен“ смартфон: безконфликтен, произведен на база справедливи заплати за работниците, със заменяеми части и лесен за рециклиране в края на живота на телефона. Други марки с добри резултати са Dell, HP и LG.

„Направата на електрониката коства огромно количество енергия, човешки усилия и природни ресурси“, е мнението на изпълнителният директор на iFixit Кайл Виенс. „И все пак, производителите произвеждат милиарди утройства тях всяка година – а потребителите ги използват за кратко, преди да ги изхвърлят. Електронните отпадъци са един от най-бързо растящите „потоци“ от отпадъци в света. Ние трябва да можем да направим електрониката по-устойчива.“

Много от опаковките са твърде сложни за рециклиране
31.07.2017

Наскоро Британската асоциация за рециклиране призова производителите да преосмислят дизайна на опаковките на продуктите си. Оказва се, че поради сложността на изработката им, бутилките и цилиндрични кутии от чипс са някои от най-трудните за рециклиране опаковки.  Много от бутилките за напитки също са трудни за рециклиране, тъй като имат етикети, изработени от специфичен вид пластмаса. Други видове опаковки, не по-малко трудни за рециклиране са бутилките за почистващи спрейове, в чиято изработка са включени различни по вид пластмаси, както и тарелките за храна за подгряване в микровълнова печка, които са проблематични, защото черната пластмаса не е подходяща за рециклиране. Цилиндричните ктуии от чипс например представляват сериозно предизвикателство за рециклиране поради разнообразието от материали, използвани за направата им. В опаковката са включени метални елементи, пластмасови компоненти и фолио. На другия край на скалата са опаковките, които се изработват от един и същ вид пластмаса и са лесни за рециклиране – например някои видове бутилки за безалкохолни напитки. На база изводите от направения анализ, Британската асоциация за рециклиране отправи призив към всички производители да се фокусират повече върху последствията от дизайна на продуктите си и да подобрят и преосмислят начина на производство на опаковките. В отговор на призива на асоциацията, редица компании изразиха силно възмущение. Някои отговориха с публични изявления, че опаковките им са необходими за гарантиране на качеството на продуктите. Разнообразните материали и структурата им са важни за предпазването на храните от замърсявания от околната среда и запазването на свежия им вид.  

 Източник: greentech.bg  

 

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране) Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР